Sunday, January 21, 2018

दाणे

दाणे 
आमच्या मैत्रिणी म्हणजे अफलातून आहेत. आता सत्तरी आली तरी डोक्यातून काहीतरी विचित्र कल्पना निघत असतात. त्या दिवशी असंच झालं . कोशिम्बिरीत दाण्याचं कूट  घालावं  की खोबरं असा विषय चालला होता तरविजी म्हणाली की  दाणे या विषयाची किती माहिती तुम्हाला आहे ते बघू या. म्हणजे लागला की  नाही डोक्याला भुंगा.                                                                                                                                     
दाणे  म्हटलं तर विचार करायला  हवा की  शें गदाणे की ज्वारीचे दाणे की बाजरीचे दाणे ? बरं शेंगदाणे म्हटलं तर कच्चे दाणे की  भाजलेले दाणे ? आता कच्चे दाणे म्हटलं तरी दडपे पोह्यात किंवा कांदे पोह्यात तेलात तळून घातलेले दाणे की  चाकवतात किंवा अळूच्या फतफत्यात भिजवून घातलेले दाणे  ? बरं भाजलेले दाणे म्हणावं तर चिवड यातून  वेचून खाल्लेल्या खमंग दाण्याची चव जिभेवर घोळणार आणि त्याचा वेळी असे दाणे वेचून खाल्ल्याबद्दल आईने पाठीत दिलेला रपाटा  आठवून तीच जीभ दाताखाली येणार.आणि पाठ हुळहुळणार ते वेगळंच. मीठ घालून उकडलेल्या शेंगा फोडताना पिचीक्कन मिठाचं पाणी डोळ्यात जातं आणि डोळे चुरचुरतात ,' पण त्या दाण्यांची थोडी खारट , थोडी मातकट चव म्हणजे मस्तच !पण काहींना लोखंडाच्या कढईत खमंग भाजलेले दाणे खाणं म्हणजे परमानंद वाटतो. किंवा कच्चे दाणे  आणि गूळ वाटीत घेवून गोष्टीचं पुस्तक वाचता वाचता खाल्लेल्या दाणे गुळाची चव लोणावळा दाणे चिकीपेक्षाही भारी वाटते. शिवाय दाण्याचे दोन भाग करून आत गूळ  भरून भावलीच्या लग्नात बनवलेले लाडू तर उच्च कोटीचेच  असतात. या सगळ्या दाणे प्रकाराला आपल्या बालपणीचा स्वाद असतो आणि निरागस आनंदाचं वेष्टन ! नाहीतर मग असतातच मोठेपणी "  दाण्याचं  कूट अंमळ  कमीच झालं होतं हो ! "किंवा " आग ' उद्याचं उपासाचं  लक्षात आहे ना? नाहीतर वेंधळ्यासारखी खिचडी करायच्या ऐन वखताला घेशील दाणे भाजायला . " किंवा " अहो , उद्या अगदी साधा बेत करा बरं का . गरम गरम भाकरी , लोणी दाण्याची चटणी मिरचीचा खर्डा आणि साइचं दही." असेही दाने  भेटीला येतात .कि  मग घ्या विरजण लावायला , लसून सोलायला, खलबत्त्यात दाणे कुटायला आणि पाठवा पिंट्याला  गिरणीत ज्वारी दळून आणायला . अशी ऑरडर सोडणा-या पुरूषांच बरं असतं .त्यांना काय मित्र जमवून बेसन पिठात घोळवून तळलेले शेंगदाणे ग्लासातल्या सोनेरी पेयाबरोबर तोंडात टाकत शाम और भी  हसीन ,रंगीन करायला काय जातंय ?                                                                                                                                                 
ज्वारी बाजरी आणि गव्हाचे पण दाणेच असतात आणि कणसाचेही दाणेच असतात . पावसाळी हवेत निखा-यावर भाजलेलं कोवळ कणीस मीठ लिंबू चोळून दातात घुसवल की पावसातल कंच हिरव ओलेपण अंगाला वेढून येतं , किंवा हिवाळ्याची धुक्यात लपेटलेली गार शिरशिरी लोकरीच्या कपड्यातूनही आत शिरून अंगावर काटा फुलवते . आता मक्याच्या कणसाचे दाणे किंवा किसून त्याचा उपमा करा किंवा बटाटयाच्या संगतीनं त्याचं पेटीस  करा किंवा सूप करून डाएटची जागा भरा हे सगळे तद्दन शहरी प्रकार .
मटारच्या दाण्याबद्दलही  मला  तेच वाटतं  . शेतातले वेलीवरचे कोवळे मटार बाजारात आले की ,उपम्यात , पोह्यात शिरून त्यांची चव वाढवतात हे खरच , पण त्याबरोबरच मटार उसळ ब्रेड  ,मटार भात ,मटार करंज्या बनून आपल्या मेजावानीच  ताटही सजवतात . पण वेलावरून तोडून तोंडात टाकलेल्या मटार दाण्याची सर त्याला नाही .                                                                                                                                             
कुठल्याही वस्तूशी आपल्या आंबट गोड आठवणी जडलेल्या असतात . दाणे ते काय एवढासा शब्द . पण त्याच्या अर्थात एवढी विविधता दडलेली असेल आणि ती इतकी अनंददायक असेल असं वाटलं होतं का आपल्याला ? शिवाय अक्षरही मोत्याच्या दाण्यासारखं  असलं तरच वाचणार ना कोणीही ? 
इति दाणे पुराण समाप्त  !   

Thursday, January 11, 2018

कवडसा

कवडसा 
आज इन्स्टाग्रामवर एक फोटो पहाताना त्या फोटोत उन्हाचा एक कवडसा दिसला . उन्हाच्या पट्ट्यात चमकणारे ते धुळीचे कण पहाताना माझं मन कुलकर्ण्याच्या स्वयंपाकाघरात  गेलं .कुलकर्णी आमचे खासबागेतले , म्हणजे कोल्हापुरातले शेजारी . अण्णा  घरातले कर्ते  पुरुष . अक्का त्यांच्या पत्नी. अन्ना  मला फारसे आठवत नाहीत. कारण ते बहुधा शेतीच्या  कामासाठी गावाकडे असायचे. अक्का मुलांच्या शिक्षणासाठी कोल्हापुरात   असायच्या.पण अण्णा घरी आले कि घरातलं वातावरण एकदम टेन्स असायचं. अण्णाना  पाणी द्या , चहा द्या. असं सारखं चालायचं .शिवाय अण्णा मुलांची झाडाझडती घ्यायचे ते वेगळंच .त्यामुळे तेवढे दिवस मी ते घर वर्ज करायची . वय तरी किती होतं माझं ? फारतर सहा सात वर्षांचं .पण मी सारखी त्यांच्या घरात पडीक असायची. त्या घरात माझ्या वयाचा रवी होता , बाळू थोडा मोठा होता .एखाद दुस_या वर्षांनी. रोहिणी उर्फ शिट्टी दोन वर्षांनी लहान . मुख्य म्हणजे मीना आणि बेबी . होत्या . त्यातली मीना माझ्या विशेष आवडीची होती . कारण आमच्या घरात तीन भाऊ होते आणि तेही माझ्यापेक्षा १७ , १५ , आणि ८ वर्षांनी मोठे . आपापल्या मित्रात दंग असलेले .आई बिचारी खोबरं खवा , खोबरं वाटा ,रस काढा आणि माशाचे वेगेवेगळे प्रकार करा यात गढलेली असायची, त्यामुळे माझी बहिणीची भूक कुलकर्णींच्या घरात भागायची . माझी पाच पेडी वेणी घालायला मला मीना  लागायची . बांगड्यांचे फुटके तुकडे आगीवर वाकवून तोरण करताना किंवा पांढरी शुभ्र रांगोळी चितारताना मीनाला गप्पा मारायला मी लागायची ..
कुलकर्ण्याच्या घराच्या आठवणी माझ्या घराइतक्याच मला चिकटलेल्या आहेत . कारण आमच्या दोघांच्या घराची भिंत सामाईक होती . आमच्या दोन्ही घरात जमीन अस्मानाचा फरक होता . आमच्या घरात स्वयंपाकघर सोडल्यास सगळीकडे लख्ख उजेड असायचा. विजेचे दिवे होते . पण हे घर फिकट उजेडात कायम गूढतेच पांघरूण पांघरून असायचं . संध्याकाळच्या  वेळी कंदिलाच्या काचा पुसून दिवाबत्ती केली की ते घर अधिकच गूढ वाटायचं  मग मी घरी पटकन सटकायची . त्यांचं स्वयंपाकघर अधिकच अंधार होतं . आपण आमच्या घरात नसलेल्या कितीतरी गोष्टी तिथे होत्या . आत शिरल्या शिरल्या उजव्या बाजूला झोपाळा होता . त्यावर गोधडीच उसं करून ठेवलेल असायचं . पांघरायला पासोडीची घडी ठेवलेली असायची. त्या सगळ्याला धुवट वास येत असायचा . उजव्या कोप-यात चूल मांडलेली असायची .तिच्या बरोब्बर वर उजेड येण्यासाठी काच बसवलेली असायची . त्या गवाक्षातून उन्हाचा कवडसा अक्कांच्या भाकरी थापायच्या परातीवर पडलेला असायचा . पितळी  परातीचा प्रकाश आणि अक्कांचा हिरव्या बांगड्यांनी  लखलखणारा गोरापान हात माझ्या स्मरणात अगदी कोरून बसला आहे .त्यांचा हात हलायचा आणि कवडशातले धुळीचे कण हलायचे . आपले बिलोरी रंग घेऊन नाचायचे . मी कितीदातरी तो कवडसा पकडायचा प्रयत्न केलेला मला लख्खच आठवतंय . स्वयम्पाकघरातल्या झोपाळ्यामागे एका घडवंचीवर धान्याची पोती रचून ठेवलेली असायची . त्यातल्या तांदळाचा सुगंध सगळीकडे पसरलेला असायचा .बहुधा एक कणगीही होती शेजारी . त्यात ज्वारी भरलेली असायची . शिवाय अण्णा गावाहून येताना गावाकडचा भाजीपाला , गुळाच्या ढेपा , शेंगाची पोती  ,आणायचे . हे सगळं सामान बैलगाडीतून उतरवलं जायचं , तेव्हा रवी बाळू शिट्टी ज्या अभिमानाने आत बाहेर करत असायचे , ते बघून " माझे बापू मेडिकल रीप्रेझेटेटीव्ह का झाले ? " असा एक असुयाभरा प्रश्न माझ्या बापुडवाण्या चेह-य वर उमटायचाच .
कुलकर्णी चं घर अगदी टिपिकल गावाकडच्या ब्राहमणाचं  होतं . सडा  रांगोळी , देवपूजा , वैश्वदेव , श्रावणी , नवरात्र , सोवळं ओवाळ पाळीच्या चार दिवसात बाजूला बसणं आणि आपला वारा जरी विटाशीच्या बाजूला गेला तरी " लागशील , " शिवाशील " असा चोरट्या आवाजात गजर करणं  या सगळ्या सगळ्या गोष्टी तिथे होत्या आणि यातली एकही गोष्ट आमच्या घरात नसल्यामुळे लहानपणी मला या सर्वाचं प्रचंड कुतूहल होतं . माझी आई याला नाक मुरडायची. " जग खंय  चल्लासा आणि हे खंय चाल्लेसत अस म्हणायची  पण या सगळ्या व्यतिरिक्त काहीतरी वेगळं होतं जे मला मोहवत होतं . लक्ष्मीपूजना दिवशी पाण्यावर कोळशाची  पूड टाकून त्यावर पांढरीशुभ्र  लक्ष्मी चितारण असो , देव दिवाळीला शेणाची गोपूर , गोधन निर्माण करणं असो किंवा श्रावणात कहाण्या वाचण असो त्यांनी माझं बालविश्व गुढतेने भारून टाकल होतं . शिवाय त्यांच्याकडे गावाहून यल्लमाला सोडलेली  कमरेपर्यंत जाड जट असलेली कपाळावर भंडारा लावणारी बाई यायची किंवा लाल अलवण नेसणारी चोळी न घालणारी , केशवपन केलेली आजीही यायची आणि त्या गुढतेचं रिंगण अधिक गडद व्हायचं .वयाची पहिली आठ दहा वर्षं मी त्या वातावरणात एकरूप झाले होते . पण मोठं वय झाल्यावर या सगळ्यापासून मी आपोआपच वेगळी होत गेले . पण आता वाटतं लहानपणी त्यांच्या कलेने मला एक लखलखता कवडसाही दिला रंगीबेरंगी रजकणांचं नर्तन दाखवणारा ........        .. 

Wednesday, October 4, 2017

थेंब खुणावतो

गवताच्या पात्यावरच्या टपो-या थेंबान 
हळूच विचारलं , " येतेस का माळरानावर फिरायला ? " 
गुडघ्यातून उठणारी कळ जिरवत मी म्हटलं , 
" हात मेल्या  , माझं वय का आहे  उंडारायचं ?/ " 
           पानाच्या टोकावरून तोल सावरत थेंब म्हणाला  ,
          " माझ्याकडेतरी  कुठे वेळ आहे ?
          आत्ता जाईन  मी मातीत मुरून . "
मग ठरवलं  ,
        जाउयाच ओल्या वा-यात विरून.
       परतल्यावरही लावता येईल दुख-या गुडघ्यांना महानारायण तेल !

                                                                                    पाऊस नादावतो
 पावसाचाही एक नाद असतो
जीव ज्याने नादावतो.
ऐलतीरा  पैलतीरी हलकेच  सांधवतो !
     पावसाचा नाद एक
     गुज मनी जागवतो ,
     पानोपानी चिंब एक
    अलगुज कान्हा वाजवतो !
   थांब वेड्या थांब थोडा
  आवरी बेधुंद धारा.
  अवलिया तू  अनाहता रे
  सावरु दे  माझ्या मनाला ! 
  

Thursday, September 28, 2017

नै नों मे  बदरा छा ये 

 शांत वातावरणात गाण्याच्या लकेरी उमटत होत्या. नैनोमे बदरा छाये , बिजलीसी चमके हाये , ऐ सेमे सजन मोहे गारवा लगाये..... दूरवर पसरलेल्या अंधारात डोळे घुसवून कशाचा तरी ठाव घेत असलेली तिची नजर किंचीतशी गढूळली. गारवा च्या तानेला अडखळून  हातातल्या हिंदकळलेल्या ग्लासमधून तिने एक सिप घेतला. त्या तानेत  विरघळत तिने आपला आवाज त्या तानेत गुंफला. प्रेम दिवानी  हुं  मैं , परियोकी  रानी  हुं  मैं ...... तिचं शरीर स्वरांच्या हिंदोळ्यावर  भिरभिरणारं  मोरपीस बनलं . कानाशी गुदगुल्या करणारं . अतीव सुखानं तिने डोळे मिटले. पहात असलेलं स्वप्न डोळ्यातच बंदिवान  करण्यासाठी  . .....त्याच वेळी 
  त्याच वेळी दंडातून उठणारी काळ ओठातून बाहेर पडू नये म्हणून तिने दात ओठावर रोवला. " come on baby , Everybody is waiting for you. पार्टी मधेच सोडून तू निघून आलीस . मुद्दाम तुझ्यासाठी ठेवलंय  ना गाणं ? मि . माखीजा , शेट्टी, कपूर साब  all are there. so you should be by my side now to entertain them. come baby come. " दंडावरची बोटं अधिकच आक्रमक होऊन दंडात रुतली. एक नकळतशी लालसर रेघ नखांनी दंडावर उमटवत ....त्या थंड डोळ्यांनी शरीरावर उमटलेला शहारा लपवत तिने आपले डोळे त्या डोळ्यांना भिडवले . एका घोटात ग्लास रिकामा केला. त्याचा हात झटकून ती निघाली. थोड्या वेळापूर्वी पापण्यांच्या कडेशी येऊन ओठंगलेला थेंब पुसायची तसदीही न घेता ती खोलीच्या बाहेर आली .गारवा देणा-या अंधारातून डोळे दिपवणा-या रखरखाटात . स्वरांचं  गारुड मात्र तिने खोलीतच सोडून दिलं आठवणींच्या विळख्यात ........ 

Thursday, June 18, 2015

आठवणीतली माणसं अशीही

गतजीवनात फेरफटका मारताना साधारणपणे आपल्याला आपले आई - वडील , भाऊ - बहीण , मित्र - मैत्रिणी आठवतात. त्यांच्या सहवासात घालवलेले बरे वाईट क्षण आपण परत अनुभवतो., मनातल्या  मनात . पण आपल्या घरच्या मोलकरणी किंवा इतर सेवा पुरवणारे लोक  , दारावर येणारे भिकारी , बहुरूपी , फकीर यांनीही आपल्या मनाचा छोटासा का होईना कोपरा व्यापलेला असतो असं माझ्या  मनात आलं आणि मग लहानपणापासून भेटलेल्या अशा कितीतरी व्यक्ती माझ्या डोळ्यासमोर यायला लागल्या .
कोल्हापूरला माझ्या लहानपणी एक म्हातारीशी मोलकरीण होती. ती आठवण्याचं कारण मोठ गमतीदार आहे. आमच्या गल्लीत आम्ही खूप मुली होतो . मग मध्येच कधीतरी साड्या नेसायचं ठरायचं . माझी आई नेसायची नौवारी साडी. ती ७ - ८ वर्षांच्या मुलीला कशी नेसवता येणार ? मग माझ रडणं आणि आईच करवादण  असा जंगी कार्यक्रम चालायचा . त्या कार्यक्रमाला ही मोलकरीणही ( तिच नाव आठवत नाही आता मला ) हजर असली तर आईला म्हणायची , " दमा हो वैनी , उगा कावू नगासा लेकराला . मी नेशिवतो लुगड .आना  हिकडं ." मग ती काय जादू करायची नकळे . पण पोटावर नि-यांचं भलमोठ केळं  वागवत आणि नि-यांचा बोंगा संभाळत  मी मैत्रीणीत मिसळायचे . तशीच आमच्या शेजारच्या कुलकर्ण्याकडे एक जोगतीण यायची . तिचं भंडारा लावलेल कपाळ, कमरेपर्यंत आलेले जटेचे केस , मधूनच दात विचकायची सवय असलेला तिचा चेहरा मला स्पष्ट आठवतो . आता तिच्याबद्दल कणव वाटते , पण तेव्हा तिची भीती वाटायची .ती गोष्टी मात्र मस्त सांगायची .आपल्या गावरान भाषेत कथेतली पात्रं ती हुबेहूब उभी करायची .लोकसाहित्याची आवड कदाचित तिच्यामुळे माझ्यात रुजली असावी . परटीणबाई आमचे कपडे धुवायची , पण आईला बाहेरच्या जगात आजूबाजूला चाललेल्या घटनांची माहिती पुरवणं हाही तिच्या कामाचाच भाग असावा बहुधा. तसंही ६० वर्षांपूर्वी घरातच जुंपलेल्या स्त्रियांना अशा " मैत्रिणी " असणं गरजेचच नव्हत का ? परटीणबाईचे मालक दर दिवाळीला पटका बांधून बायको बरोबर ओवाळणी मागायला यायचा . भल्या पहाटे . आणि परटीणबाई पुरुष माणसांना तेल लावायची. ( जे आमच्या घराच्या कोणाही पुरुषाने कधीच लावून घेतलं नाही . ) या परटाच आमच्या मागच्याच गल्लीत दुकान होत . तिथे कपडे आणायला गेल तर कधी कधी तो कोळशाची इस्त्री पेटवत असायचा . हळू फुंकर घालून निखारे फुलवायचा . कधी राख उडायची तर कधी ठिणग्या  . तापलेली इस्त्री आधीच पाणी मारून ठेवलेल्या कपड्यांवरून चुरचुरत फिरायला  लागली की  कपड्यांच रूप पालटायच आणि एक खमंग वास दरवळायचा मस्तपैकी .
आमच्या शाळेत बापू , केशव आणि बक्षु नावाचे तीन प्यून होते . ही सगळी मंडळी कोल्हापूरच्या दरबारी खिदमतीत मुरलेली होती. त्यामुळे त्यांचं बोलणं मार्दवपूर्ण , हसणं मंद असायचं . त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सगळ्यांना प्रेम असायचं . पण बक्षु दिसायला भयंकर आणि वागायला तुसडा होता . त्यामुळे आमच्या लेखी तो " बक्षा " होता . त्याच्याशी संपर्क शक्यतो टाळला जायचा .
पुढे कॉलेजात दत्तू , गणपत आणि तयाप्पा असे ती प्यून होते . एकजात सगळे भगवा फेटा ( कोल्हापुरात याला पटका  म्हणतात.) बांधणारे पाठीवर शेमला सोडणारे आणि धोतर नेसणारे होते . ही  गोष्ट ५० वर्षांपूर्वीची आहे. तयाप्पा खूप प्रेमळ होता. तो वारला तेव्हा कॉलेजातली मुलं मुली रडली होती. त्याची मुलगी सुबक वाकळ ( गोधडी ) शिवायची . एकसारखे टाके बघत रहावेसे असत. ती माझी मैत्रीण होती. तिचं शिवण मला खूप काही शिकवून गेलं . तरुण वयात दत्तू पहिलवान होता . उंचापुरा राकट दत्तू  बघूनच पोर गपगार व्हायची . एकदा तर त्याने कॉ लेजच्या ग्राउंडवर कोण्या मुलाने शिवी दिली म्हणून आधी त्याला चांगला तुडवला आणि त्याची चड्डी काढून घरी पाठवला होता. वर दम दिला. " जा ___ -___, चड्डी न्याला तुज्या बाला पाठिव . " त्यामुळे दत्तू आमचा आधार होता. शिवाय स्पोर्टस्  डिपार्ट्मेंट्चा एक प्यून होता . तो आमच्या सामन्यांच्या आधी पायाला असा मसाज करायचा की  पायाला पंख फुटायचे. पण हे करताना नजर खाली आणि स्पर्श सात्विक . मर्यादा , सभ्यतेचा तो आदर्श होता .
लग्न झाल्यावर सासरी काशीनाथ , वाल्हा, दगडू भेटले. पण त्यातल्या दगडूने मनात घर केलं . दगडूमामा घरातलेच एक व्यक्ती होते . नव्या सुनेला सासूचा रोष सहन करावा लागू नये म्हणून ते सतत मला सुचना करत आणि तेही  शहाणपणाचा कुठलाच अभिनिवेश न बाळगता . " लहान्या बाई , बाईना ताकात  लोणी राहिलेलं आवडत नाही . लोणी निपटून काढा . लहान्या बाई दादाना ढोबली मिरचीची भाजी पीठ पेरून आवडते. "अशा त्याच्या सतत सुचना असत . स्वयंपाक, शिवणकाम , बाजारहाट , व्यापार सगळ्यात तो निष्णात होता . अदबशीर आणि मृदु . मनाबाई कलाबाई , शांताबाई सगळ्यांनी प्रेमच दिलं . माझ्या मुलांना खेळवलं दुखाण्या  खुपण्यात  रिझवल . शांताबाई तर आमच्या मुलांना न्हाऊ माखू घालणारी यशोदाच होती . ह्या सगळ्यांच्या लुगड्याचा शेव आमच्या अंगणी झुलला हे आमचं भाग्यच . ह्यांनी जात्यावर बसून ओव्या म्हटल्या , गाणी गायली . खिनभर टेकून आपल्या संसाराची चित्तरकथा सांगितली.ह्यांच्या लुगड्याला  गावाच्या काळ्या  आईचा वास होता .नागरी शिष्टाचारापेक्षा वेगळी  आपुलकी होती.
आणखी आठवतात ते दोघेजण . एक भिकारी दारी येऊन सुरात ओरडायचा , "म्हातारीला दात नाही . शिरा वाढा . " त्याला आम्ही तेव्हा हसायचो. पण आता वाटतं की  दुर्दैवाच्या फे-यात अडकलेलां तो कोणी तालेवार होता की  काय ? दुसरा एक फकीर होता. झोळीत  मोरपिसांचा मोरचेल एका हातात कटोरा आणि दुस-या हातात हिरव्या रंगाच्या काचेच्या पट्ट्या . त्या वाजवून तो सुरेख नाद करायचा.. आपण जर त्याला कधी " बाबा , माफ करो " अस म्हटलं तर म्हणायचा , " देगा उसका भला , न देगा उसकाभी भला. "
कुठे गेली ही असली माणसं ? की फक्त आठवणीतले आभास होते ते ?        

Tuesday, February 24, 2015

अघळपघळ गप्पा

नव्या रूतूची चाहूल वातावरणातूनच मिळते. थंडीच्या दिवसात सकाळचे साडेपाच म्हणजे साखरझोपेचीच वेळ. त्यावेळी अंगावरचं जाड पांघरून बाजूला करून अंथरूण  सोडणा-याला खरतरं शौर्यपदकच द्यायला पाहिजे, पण आता बघाव तर बाहेरच्या गडदपणात थोडीशी पांढूरकी छटा मिसळलेली असते. थंडीतल गुडीगुप्प वातावरण आता नसत. वेगवेगळ्या आवाजात पक्षीजन  जनांना उठवत असतात. ( खर तर पिल भुकेने चीवचीवाट  करत असतात आणि आया करवादत असतात, " थांबा रे जरा. बाबा येईलच आता किडे घेऊन. पण आपली मनुष्यजात. सर्वश्रेष्ठ प्राणीमात्र. तेव्हा सर्व चराचर आपल्यासाठीच. हा आपला समज असल्याने पक्षीपण आपल्यालाच उठवायला गाणं गाताहेत असा आपला समज) असो. पण मस्त वाटत ना असं जाग व्हायला? तर हा आताचा वातावरणातला बदल सुखद असतो. म्हणजे झोपताना पंखा १ वर आणि पहाटे  अंगावर पातळ दुलई ( रजई  नव्हे)
उन्हं चढायला लागली तरी अजून सनकोट आणि  मोज्यांची  चलती सुरु झालेली नाही, पण दुपारच्यावेळी मात्र उसाचा ताजा रसस गल्लोगल्ली फिरायला लागलाय. आमच्या लहानपणी गु-हाळाशिवाय रस मिळायचा नाही . त्यामुळे त्याची अपूर्वाई होती. आणि कोल्हापूरचे गु-हाळवाले मामा " हं  एवडयान काय हुतंय. येवडा तांब्या संपवल्याबिगर उटायच नाही पावन " असा प्रेमळ आग्रह करायचे आणि पावन पण अनमान न करता ती रसाची चरवी फस्त करून गरम गरम सायीचा गुळ दाताखाली दाबायचे.
शिमगा झाला की ऊन पेटायला लागत. शिमगा. होली नव्हे.शिमग्याला होळी पेटवायची. होळीसाठी लाकडं गव-या चोरून आणायची परंपरा ( ? ) होती. नाहीतर दारोदार फिरून मागायची अमक्या तमक्या देवाच्या नावान ५ शेणी असं दारात जाऊन ओरडायच मग घरची गृहिणी पुढच संकट ओळखून गव-या आणून द्यायची. कारण न दिल्यास घरधन्याच्या नावान बोंब मारली जायची आणि रात्रीची पळवापळवी ती वेगळीच. कोल्हापुरी भाषेत गव-या म्हणजे शेणी. एकदम योग्य नाव. शेणापासून  गोल गोल भाकरीसारख्या आकाराच्या करतात आणि उन्हात वाळवतात त्या शेण्या  त्या विकायला यायच्या तेव्हा त्याचं माप असं असायचं. २० शेण्याचा १फड आणि भाव ५ फडाचा असायचा. म्हणजे रुपयाला ५ फड (  १०० शेणी ) आणि वर ५ शेणी. कारण मापटयावर चिपट  म्हणजे मापभर धान्य घेतल तर त्यावर मुठभर धान्य तसच दिल जायचं. १ शेर दुध घेतलं की वाटीभर वर घालायचा गवळी. शाळेचा परीक्षेचा अभ्यास उन्हामुळे आलेल्या झापडीतूनच व्हायचा आंणी मग उन्हाळ्याची सुट्टी.    मग घर ही   जागां फक्त जेवायचं आणि झोपायचं ठिकाण बनायचं.आयांच्या भाषेत गिळायच आणि पासल पडायचं ठिकाण. सकाळ मुलांच्या गोटया  विटीदांडू  सुरपारंब्या यात जायचा. मुली जिबली ठिक्करपाणी ... सहा चौकोन आखून फरशीच्या तुकड्याने खेळायच्या किंवा दोरीच्या उडया. पण दुपारी मात्र कोणा एकीकडे जमायचं. जिची आई प्रचंड कनवाळू असायची तिच्याकडे.मग पत्ते, गजगे बिट्ट्या काचाकवड्या यांचे डाव रंगायचे. गजगे म्हणजे सागरगोटे विकायला कोंगटीणी  यायच्या ओरडत, " काय बिब सुया कंगव गजग घ्येता का बाईईईईईई मग भाकरी देऊन तिच्याकडून गजगे घ्यायचे. गोल गुळगुळीत निळसर झाक असलेले राखाडी  गजगे .किती फुकट होती ना आमची खेळणी! हातात घालायच्या काचेच्या बांगड्या फुटल्या की ते तुकडे काचाकवड्या खेळायला घ्यायचे. त्याचा पट म्हणजे बसायचा लाकडी पाट  उलटा करून त्यावर खडूने आखायचा. त्याचे फासे म्हणजे चिंचेचे  चिंचोके. ते मधोमध फोडले की झालं. पांढरी बाजू वर की  ४ आणि काळी बाजू वर कि  ८.पण त्याबरोबर राखणीच पण काम असायचं. पापडाच, धान्याच वाळवण अंगणात गच्चीत असायचं. पापडाच्या लाट्या तेलात बुडवून खायला मिळणार या आशेने हे खेळ आम्ही आडोशाला बसून खेळत असू आम्ही वयाच्या ८ -१० वर्षापर्यत . मग या खेळांची जागा पुस्तकांनी घेतली आणि हे खेळ आम्हालाही बालिश वाटू लागले.  

Friday, February 6, 2015

बदलातली गम्मत

          बसल्याबसल्या भूतकाळात रमण्याचच वय असल्यामुळे केव्हाही काहीही आठवत राहत. म्हणजे  कधी एकदम शाळा आठवते तर कधी एकदम सासरी महिलामंडळाची बसवलेली नाटकच आठवतात. कशाचा कशाशी संबंध नसतो. पण वेळ बरा जातो. तसही आपण टी.व्ही वरच्या सिरीयल्स बघतोच ना, त्यांचा तरी........जाऊ दे विषयांतर नको. मला सांगायची गम्मत आहे ती वेगळीच. काल मल्हार ग्राउंडवर खेळताना जरासा घसरला. थोडस खरचटलं. पण आल्या आल्या कुरुक्षेत्रावर लढून अंगभर जखमा घेऊन राहुटीत परतलेल्या योध्यागत दारातूनच त्याने पुकारलं." कुकुली मी खेळताना पडलो. " आमच्या ५ वर्षांच्या सहवासाने मीही खूप गोष्टी शिकलेली असल्याने स्वरात भरपूर काळजी आणून प्रेमाने त्याला विचारलं, " कुठे कुठे बघू" कदाचित माझ्या चष्म्याचा नंबर बदलला असावा त्यामुळे मला खूप बारकाईने बघितल्यावर एक पुसटशी लालसर रेघ त्याच्या पोटरीवर दिसली.ताबडतोब डेटोल लावून धुवून कार्टुनवाल ब्यांडेड लावून द्यायला त्याच्या आईला सांगून मी माझा जीव वाचवला. कारण मागे एकदा " अरे, पडल्याशिवाय तू वाढणार कसा? " असा प्रश्न विचारायचा वेडेपणा मी केल्यामुळे पुढे दोन तास घरात धुमशान चाललेलं होतं. अर्थात आम्हीही याच्या एवढे लहान असताना आईकडून असे लाड करून घेतले होतेच की . पण खर सांगायचं तर आमचे बरेचेसे " पराक्रम "आम्ही बाहेरच्या बाहेरच निस्तरत असू . म्हणजे खेळताना ब-यापैकी लागलं तर रस्त्याच्या कडेला टनटनीचा पाला उगवलेला असायचा. रस्ता मातीचा असल्याने जवळपास दगडानाही तोटा नसायचा त्यातलाच एक सपाटसा दगड शोधायचा दुसरा लहान दगड घ्यायचा. दोन्ही दगड फु फु करून " स्वच्छ " करायचे आणि दगडावर टणट णीचा पाला कुटून त्याचा रस जखमेवर पिळला की  पुढचा डाव खेळायला आम्ही मोकळे . या पाल्याला आम्ही दगडीपाला  म्हणत असू आणि त्याला लागणारी पिवळी लहान फुलं " म्हातारे म्हातारे पैसा देतेस का मुंडकं उडवू " असं विचारून टीचकीने फूल तोडत असू. जिच फूल लांब जाईल ती जिंकली.(" मुले ही  देवाघरची फुले " असं  कोणी   बर म्हणून ठेवलय? ) असो. आणि फारच रक्त भळभळा  यायला लागलं तर आई हळदीची पूड जखमेवर दाबायची आणि जुनेर फाडून त्याची पट्टी बांधायची. लग्नानंतर विळीवर भाजी चिरताना  बोट कापल तेव्हा नव-याने विचारलं, titanus कधी घेतल होत आणि माझ नकारार्थी उत्तर ऐकून विचित्र चेहरा करून दवाखान्यात नेल होत. ते माझ पाहिलं इंजेक्शन .
             किती बदललय ना सारं!  मल्हारची घरभर पसरलेली खेळणी बघून आमचे खेळायचे प्रकार आठवून हसू येतं . आता मल्हार डायनोसोरबरोबर खेळतो तसा त्याचा भातुकालीचाही खेळ आहे आणि एक बिट्टू नावाचा बाहुलाही. पण आमच्या लहानपणी आम्ही फक्त भातुकलीनेच  खेळायचो. शिवाय मैदानावर पकडापकडी साखळी, दगड का माती असे बिनसाधानाचेच  खेळ असायचे. पण इतर काही खेळायची साधनं असतात आणि ती आपल्यालाही मिळू शकतील ही कल्पनाच नसल्याने आयुष्य मजेत चाललं होत. म्हणजे अगदी पावसाळ्यात  दिवे ( वीज ) गेले तरी हातांचे वेगवेगळे आकार करून त्याच्या सावल्या कंदिलाच्या प्रकाशात भिंतीवर पाहण्यातही मजा यायची किंवा अंधा-या खोलीतून भैय्याने डोळ्याच्या पापण्या उलट्या करून लाल पांढरे डोळे  दाखवत दात विचकले की बोबडीही वळायची.
           शाळेत जायचं चालत. कॉलेजामध्ये जायचं चालत. सिनेमा नाटकाला जायचं चालत. आता ज्यां दोन पट्ट्य़ाच्या चपला ( स्लीपर ) आपण घरात घालतो त्या त्यावेळी अगदी इन थिंग होती. पावसाळ्यात त्यामुळे घसरायला व्हायचं आणि कपड्यावर मागून चिखलाच स्प्रे पेंटिंग  व्हायचं तरीही त्या चपला पायात असणं म्हणजे लई भारी. कारण कितीकांना कॉलेजात जाईपर्यंत पायात घालायला चपलाही नसत. आणि ही गोष्ट अगदी सधन कुटुंबातही असे. कारण " पोरासोरांना" चपला काय करायच्यात हा त्यामागचा विचार होता.
          काल बदलतोच. आतापर्यंत कुठे लक्षात आला हा बदल. कारण आतापर्यंत आम्हीही त्या प्रवाहाचा एक भागच होतो ना. पण आता पोहता पोहता पाठीवर झोपून वरच नील आकाश न्याहाळाव आणि त्याचवेळी पाठीखालच्या लाटांनी पाठीला गुदगुल्या करत जोजवाव तस काहीस हे वय झालेलं असत. त्यामुळे आजूबाजूचे बदल पाहताना आपल्यातलाही बदल न्याहाळावा आणि इतके वेगवेगळे म्हणजे अगदी शेणाने सारवलेल्या जमिनीपासून संगमरवरी फ्लोअरपर्यंतचे  ( त्याला जमीन म्हणणं म्हणजे  2 dm ना !)  आणि दोन पायांच्या बग्गीपासून आकाशात उडणा-या उडनखटोल्याच सुख अनुभवायला मिळाल्याबद्दल त्या परमेश्वराचे  आभार मानावे हेच खर आणि बरही !